noenmundo

Vannfilter

British Berkefeld SS drikkevann – filter

Gir samme kvalitetet som i kranen hjemme.
Filter med lang levetid. Enkelt å installere, bruke og vedlikeholde. Billig å bruke.
Beskytter uten å bruke strøm. Lave driftsutgifter.

Filter elementet:Høy effektivitets filter. 99.99 % filtrering av bakterier, syster og partikler. Lave driftsutgifter, lang varighet.
Overflaten på filterelementet kan bli renset for å vare lengre.

Anti bakteriell funksjon:
Inneholder et system som hidrer bakteriell vekst. Vannet trenger ikke kokes.

Beholder de viktige mineralene: Beholder de mineralene i vannet som er bra for helsen.